Predseda SVB pán Spišiak upozornil na kríky, ktoré potrebujú orezať.


Orezanie kríkov

Predseda SVB pán Spišiak upozornil na kríky, ktoré potrebujú orezať.