Mesto zabezpečilo kontajnery pre brigádnikov.


Kontajnery

Mesto zabezpečilo kontajnery pre brigádnikov.