Úpravy po nedávnej pokládke optických káblov telekomunikačnými spoločnosťami, čaká ešte konečná úprava a zatrávňovanie.


Úpravy po pokládke optických káblov

Úpravy po nedávnej pokládke optických káblov telekomunikačnými spoločnosťami, čaká ešte konečná úprava a zatrávňovanie.