Na niektorých miestach sa obyvatelia sťažujú na prebujnenú zeleň a potrebnú prerezávku.


Prebujnená zeleň

Na niektorých miestach sa obyvatelia sťažujú na prebujnenú zeleň a potrebnú prerezávku.