Túto lavičku by obyvatelia tohto vchodu chceli odstrániť. Schádza sa tam večer čo večer hlučná spoločnosť, po ktorej tam ostáva neporiadok.


Odstránenie lavičky

Túto lavičku by obyvatelia tohto vchodu chceli odstrániť. Schádza sa tam večer čo večer hlučná spoločnosť, po ktorej tam ostáva neporiadok.