V mestskej časti Priekopa sprevádzal primátora aj poslanec Kašuba.


V mestskej časti Priekopa

V mestskej časti Priekopa sprevádzal primátora aj poslanec Kašuba.