Podobne ako v tomto prípade, mnohí čakali primátora s dlhým zoznamom pripomienok a návrhov.


Pripomienky a návrhy

Podobne ako v tomto prípade, mnohí čakali primátora s dlhým zoznamom pripomienok a návrhov.