Jedným z problémov na sídliskách sú aj takéto motorové vozidlá, ktoré evidentne nejazdia a zaberajú vzácne parkovacie miesta.


Problémy na sídliskách

Jedným z problémov na sídliskách sú aj takéto motorové vozidlá, ktoré evidentne nejazdia a zaberajú vzácne parkovacie miesta.