Aj týchto susedov trápila nevšímavosť a niekedy až bezohľadnosť okolia.


Nevšímavosť okolia

Aj týchto susedov trápila nevšímavosť a niekedy až bezohľadnosť okolia.