Všetky pripomienky občanov si primátor pozorne vypočuje a písomne poznačí do zápisnice.


Zaznačenie pripomienok

Všetky pripomienky občanov si primátor pozorne vypočuje a písomne poznačí do zápisnice.