Voda do tohoto kanála neodteká a je potrebné preveriť, kto je jeho správcom.


Závady na komunikácii

Voda do tohoto kanála neodteká a je potrebné preveriť, kto je jeho správcom.