S primátorom sa občania rozprávajú aj telefonicky.


Telefonický rozhovor

S primátorom sa občania rozprávajú aj telefonicky.