Pri ZŠ Hurbanova čakal primátora pán, ktorý upozornil na zdevastovanú zeleň a trávnik prejazdom a parkovaním motorových vozidiel.


Zdevastovaná zeleň a trávnik

Pri ZŠ Hurbanova čakal primátora pán, ktorý upozornil na zdevastovanú zeleň a trávnik prejazdom a parkovaním motorových vozidiel.