Počas obchôdzky padol aj prísžub na kontrolu technického stavu a vymažovanie frekventovanej lávky.


Oprava lávky

Počas obchôdzky padol aj prísžub na kontrolu technického stavu a vymažovanie frekventovanej lávky.