O pomoc mesta požiadali občania pri záhradných úpravách v okolí svojej bytovky.


Pomoc od mesta

O pomoc mesta požiadali občania pri záhradných úpravách v okolí svojej bytovky.