Jedna z návštev počas Dňa otvorených dverí.


Deň otvorených dverí

Jedna z návštev počas Dňa otvorených dverí.