Verejná schôdza primátora s obèanmi Priekopy.


Verejná schôdza

Verejná schôdza primátora s obèanmi Priekopy.