V čerstvo vymažovanej a vykúrenej kancelárii hasiči oboznámili primátora s plánmi do budúcnosti.


Plány do budúcnosti

V čerstvo vymažovanej a vykúrenej kancelárii hasiči oboznámili primátora s plánmi do budúcnosti.