Primátor prisľúbil urbáru pomoc pri ich snahách o vybudovanie protipožiarnej cesty.


Protipožiarna cesta

Primátor prisľúbil urbáru pomoc pri ich snahách o vybudovanie protipožiarnej cesty.