Priamo na mieste pri Partizánskom cintoríne urbár ponúkol mestu svoje pozemky na vybudovanie chýbajúceho chodníka.


Partizánsky cintorín

Priamo na mieste pri Partizánskom cintoríne urbár ponúkol mestu svoje pozemky na vybudovanie chýbajúceho chodníka.