Pán Bízik upozornil na nebezpečenstvá križovatky Kratinovej a Priekopskej, kde sa stretávajú štyri komunikácie.


Nebezpečné križovatky

Pán Bízik upozornil na nebezpečenstvá križovatky Kratinovej a Priekopskej, kde sa stretávajú štyri komunikácie.