Jedným z problémov Priekopy je aj neporiadok pri konečnej zastávke MHD.


Neporiadok na zastávke MHD

Jedným z problémov Priekopy je aj neporiadok pri konečnej zastávke MHD.