Chodník na Ul. Dolinského plánujú značením sprístupniť okrem chodcov aj cyklistom.


Chodník na Ul. Dolinského

Chodník na Ul. Dolinského plánujú značením sprístupniť okrem chodcov aj cyklistom.