Dobrovoľný hasičský zbor Priekopa si svojpomocne rekonštruuje výjazdovú techniku.


Výjazdová technika hasičov

Dobrovoľný hasičský zbor Priekopa si svojpomocne rekonštruuje výjazdovú techniku.