Do Priekopy sme vošli cez novozrekonštruovanú lávku cez Turiec.


Novozrekonštruovaná lávka

Do Priekopy sme vošli cez novozrekonštruovanú lávku cez Turiec.