Zástupca obyvatežov bezbarieroveho domu tlmočí problémy, ktoré majú s budovou. Vžavo poslankyňa Zuzana Dobríková, vpravo primátor Andrej Hrnčiar.


Bezbarierovy dom

Zástupca obyvatežov bezbarieroveho domu tlmočí problémy, ktoré majú s budovou. Vžavo poslankyňa Zuzana Dobríková, vpravo primátor Andrej Hrnčiar.