Očista sa začala na Hodžovej ulici.


Hodžova ulica

Očista sa začala na Hodžovej ulici.