Predseda SVB z bytovky na Hodžovej ulici sa posťažoval na neupravené chodníky a park.


Neupravené chodníky a park

Predseda SVB z bytovky na Hodžovej ulici sa posťažoval na neupravené chodníky a park.