Postarať sa treba aj o kríky.


Očistiť treba aj kríky

Postarať sa treba aj o kríky.