Obyvateľov na Rázusovej ulici trápia vysoké stromy.


Vysoké stromy na Rázusovej ulici

Obyvateľov na Rázusovej ulici trápia vysoké stromy.