Očista sa konala aj na sídliskách Košúty 1  a Košúty 2, fotografia z upratovania Hodžovej ulice.


Hodžova ulica

Očista sa konala aj na sídliskách Košúty 1 a Košúty 2, fotografia z upratovania Hodžovej ulice.