Počas podujatia ste mohli ochutnať aj primátorský vianočný punč podávaný priamo poslancami MsZ.


Predaj primátorského vianočného punču

Počas podujatia ste mohli ochutnať aj primátorský vianočný punč podávaný priamo poslancami MsZ.