Mažovanie na tvár na Divadelnom námestí patrí k obžúbeným činnostiam na podujatiach mesta.


Mažovanie na tvár

Mažovanie na tvár na Divadelnom námestí patrí k obžúbeným činnostiam na podujatiach mesta.