Seniorov privítal v kine Strojár primátor mesta Mgr. art. Andrej Hrnčiar.


Privítanie seniorov

Seniorov privítal v kine Strojár primátor mesta Mgr. art. Andrej Hrnčiar.