Na otázky novinárov odpovedal primátor mesta Mgr. art. Andrej Hrnčiar a vedúci oddelenia informatiky MsÚ Mgr. Milan Matuška.


Otázky novinárov

Na otázky novinárov odpovedal primátor mesta Mgr. art. Andrej Hrnčiar a vedúci oddelenia informatiky MsÚ Mgr. Milan Matuška.