Projekt Digitálne mesto zhodnotil vedúci oddelenia informatiky MsÚ Mgr. Milan Matuška.


Popis projektu

Projekt Digitálne mesto zhodnotil vedúci oddelenia informatiky MsÚ Mgr. Milan Matuška.