Na tlačovej konferencii boli predstavené časti projektu - digitálne MsZ a inteligentné elektronické formuláre.


Projekt Digitálne mesto

Na tlačovej konferencii boli predstavené časti projektu - digitálne MsZ a inteligentné elektronické formuláre.