Projekt Digitálne mesto predstavil primátor mesta Mgr. art. Andrej Hrnčiar.


Predstavenie projektu

Projekt Digitálne mesto predstavil primátor mesta Mgr. art. Andrej Hrnčiar.