Najúspešnejší športovec mesta Martin za rok 2005 - vodné pólo.


Žiaková Miroslava

Najúspešnejší športovec mesta Martin za rok 2005 - vodné pólo.