Najúspešnejší športovec mesta Martin za rok 2005 - rádio - orientačný beh.


Šimečková Alžbeta

Najúspešnejší športovec mesta Martin za rok 2005 - rádio - orientačný beh.