Zástupca družstva kolkárskeho klubu Tatran Prefa Sučany prevzal ocenenie za najúspešnejší športový kolektív za rok 2005.


Ocenený kolkársky klub

Zástupca družstva kolkárskeho klubu Tatran Prefa Sučany prevzal ocenenie za najúspešnejší športový kolektív za rok 2005.