O zábavu na podujatí sa postaral aj mím - Miroslav Kasprzyk.


Zábavný program

O zábavu na podujatí sa postaral aj mím - Miroslav Kasprzyk.