Zúčastnených športovcov a hostí privítal primátor mesta Stanislav Bernát a predseda komisie mládeže a športu pri MsZ v Martine - Ing. Ľudovít Košalko.


Otvorenie podujatia

Zúčastnených športovcov a hostí privítal primátor mesta Stanislav Bernát a predseda komisie mládeže a športu pri MsZ v Martine - Ing. Ľudovít Košalko.