Čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport získali Milan Hoferica, Milan Nemček, Ladislav Jesenský, Blažej Rumann.


Ocenení za celoživotný prínos pre šport

Čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport získali Milan Hoferica, Milan Nemček, Ladislav Jesenský, Blažej Rumann.