Prítomní ocenení športovci na spoločnej fotografii.


Spoločná fotografia ocenených

Prítomní ocenení športovci na spoločnej fotografii.