Ocenenia pre Vladimíra Flimela a Silviu Malachovskú prevzal tréner Svetozár Pavlík.


Tréner Svetozár Pavlík

Ocenenia pre Vladimíra Flimela a Silviu Malachovskú prevzal tréner Svetozár Pavlík.