Najúspešnejší športovec mesta Martin za rok 2005 - atletika, beh na lyžiach, biatlon.


Vladárová Janka

Najúspešnejší športovec mesta Martin za rok 2005 - atletika, beh na lyžiach, biatlon.