Najúspešnejší športový kolektív regiónu Turiec za rok 2005.


Plavecký a VP klub Vrútky - ženy

Najúspešnejší športový kolektív regiónu Turiec za rok 2005.