Najúspešnejší športovec mesta Martin za rok 2005 - fitness klasik.


Malachovská Silvia

Najúspešnejší športovec mesta Martin za rok 2005 - fitness klasik.