Najúspešnejší športovec mesta Martin za rok 2005 - športová streľba.


Kopp Pavol

Najúspešnejší športovec mesta Martin za rok 2005 - športová streľba.